Polyester Bantlar

Belt Pres sürekli çalışan bir sistem olması, düşük enerji sarfiyatı ve yüksek kapasiteleri nedeni ile özellikle şehir ve organize sanayi bölgesi arıtma tesislerinde tercih edilmektedirler.

Belt Presler tamburların sıkma basıncıyla, basınca dayalı bez kullanılarak susuzlaştırma yapan yüksek kapasiteli ekipmanlardır.

Belt Presler kesintisiz çalıştırılabilir ve enerji maliyetleri düşüktür. Belt pres susuzlaştırma ekipmanlarından biri olup mekanik çamur susuzlaştırma ekipmanıdır.

Çamur susuzlaştırma stabilize edilmiş çamurun nem içeriğinin azaltılması amacıyla doğal veya mekanik yollarla yapılan işlemleri kapsar. Bu işlemler sonucunda çamurun katı madde şeklinde sistemden uzaklaştırılması sağlanır. Doğal yollarla susuzlaştırma işlemi çamur kurutma yatakları ile, mekanik olarak ise vakum filtreleri, santrifüjler, filtre pres ve belt pres’ler ile sağlanır.